Modellförsök ger mycket värdefull information kring bränder i tunnlar

Modellförsök ger mycket värdefull information kring bränder i tunnlar

Försöken visar tydligt vilken ”snöbollseffekt” som skapas när långtradarna står nära varandra i en tunnel med längsventilation på 3 m/s.