Modellförsök ger värdefull information kring sprinklersystem i tunnlar

Modellförsök ger värdefull information kring sprinklersystem i tunnlar

En bidragande orsak till de tunnelkatastrofer som inträffat på senare tid i Europa är den snabba brandspridningen mellan fordonen. Den höga brandbelastningen i kombination med kraftig ventilation har gjort att bränderna har blivit mycket intensivare än de bränder som låg till grund för den brandtekniska dimensioneringen.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 406-021 | År: 2006

Författare: Författare: Haukur Ingason