Brandprovningsmetoder för plastmaterial i lågspänningsapplikationer

Brandprovningsmetoder för plastmaterial i lågspänningsapplikationer

SP Brandteknik och KTH Institutionen för fiber- och polymerteknologi har gemensamt studerat antändnings- och förbränningsbeteendet för en serie av tio olika polymera material med hjälp av olika metoder.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 600-061 | År: 2007

Författare: Per Blomqvist, Roland Krämer