Halten av cyanväte i het brandrök minskar med avståndet från branden

Halten av cyanväte i het brandrök minskar med avståndet från branden

Försök i liten skala och CFD-simuleringar visar att cyanväte (HCN) minskar i brandrök om temperaturen är hög, ca 600 °C. Vid 200 °C och under sker inga märkbara förändringar i röken.
SP har i detta projekt studerat både hur koncentrationer av cyanvcäte (HCN) och kolmonoxid (CO) varierar i brandrök efter att röken lämnat brandrummet.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 333-051 | År: 2007

Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist