Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Förslag på nya dimensionerande bränder för tunnlar med fasta släcksystem. Kunskap om hur släcksystem påverkar storleken på bränder i tunnlar har saknats. Detta innebär stora osäkerheter för både projektörer, tunnelägare och räddningstjänst när planeringen och dimensioneringen av brandskyddstekniska system sker. Tack vare det genomförda projektet kommer kunskapen inom detta område att öka.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 501-121 | År: 2014

Författare: Ying Zhen Li, Glenn Appel, Haukur Ingason, Hans Nyman