Luftridå för att förhindra spridning

Luftridå för att förhindra spridning

Idén att använda luftridåer som en rökbarriär har diskuterats bland t.ex. brandkonsulter. Projektets syfte är att utifrån befintliga produkters kapacitet och tidigare undersökningar diskutera de grundläggande parametrarna som krävs för dimensionering av luftridåer som rökbarriärer via teori, modellförsök och CFD-beräkningar. I rapporten beskrivs skalförsök (1:4) och CFD-simuleringar av en uppställning med en luftridå placerade i en dörröppning mot en perrong med en rulltrappa ansluten i en undermarksstation. Testerna utfördes på SP:s anläggning i Borås. Valet av kriterium (vad som ska uppnås med rökbarriären) är avgörande för kapacitetskraven. I studien valdes en maximal temperaturhöjning på 5 °C.

Utgivare: RISE, SP, Brandskyddslaget

Proj.nr: 303-111 | År: 2014

Författare: Haukur Ingason, Hans Nyman