ETANKFIRE – Släckning i etanolcisterner

ETANKFIRE – Släckning i etanolcisterner

Användningen av etanol har ökat dramatiskt vilket  också innebär en mer omfattande lagring i t ex stora cisterner. Även om cisternbränder är ovanliga visar historiken att släckinsatsen mot samtliga identifierad bränder i etanolcisterner har misslyckats och istället resulterat i en totalskada.

Proj.nr: 604-121 | År: 2016

Författare: Henry Persson, Magnus Bobert