FireFoam

Verifiering, validering och utvärdering av FireFOAM som ett verktyg för prestationsbaserad design

En ny programvara för fältmodellering av bränder är FireFOAM som är utvecklad av FM Global i USA och är baserad på OpenFOAM. FireFOAM är dock normalt inte använd på den svenska marknaden och kompetens om FireFOAMs funktionalitet och använ-darvänlighet är därför inte tillgänglig bland brandex-pertis i Sverige. Fältmodellering av bränder i Sverige utförs idag i största utsträckning med programvaran Fire Dynamic Simulator (FDS), utgiven av National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA. Det genomförda projektet med FireFOAM har ut-förts för att validera och evaluera FireFOAMs styr-kor och svagheter