Brandsäker energilagring – Sammanställning av risker och forskningsbehov

Brandsäker energilagring – Sammanställning av risker och forskningsbehov

Det finns ett stort intresse för möjligheterna att lagra producerad energi som inte behövs vid det aktuella ögonblicket eller att lagra energi när kostnaden för produktion av el är låg. För denna anledning används olika typer av energilagringssystem. Med en snabb utveckling av ny teknik och nya applikationsformer för energilagringssystem är det viktigt att också studera de befintliga och potentiella riskerna med dessa typer av system.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 701-171 | År: 2018

Författare: Anders Lönnermark