Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning

Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning

Demografiska förändringar i befolkningen i flera länder medför att dagens underlag för utrymningsdimensionering kan ifrågasättas eftersom designvärden ofta baseras på experiment från sent 1900-tal. Därför har en ny strategi utarbetats som beskriver hur människors förflyttning vid en utrymning bör beskrivas. Utgångspunkten är att bestämma personflöden
från kroppens mekanik och rörelser. Olika experimentella metoder för att undersöka personers förflyttning har utvärderats och en utstakning av framtida forskning inom området presenteras.