Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material

Fytinsyra är en naturligt förekommande förening som finns i maten vi äter, t.ex. nötter och spannmål. Det är växters viktigaste lagringskälla av fosfor, och fytinsyra innehåller 28% fosfor. Fosforrika föreningar har visat sig vara effektiva flamskyddsmedel för cellulosabaserade material som trä och bomull så fytinsyra har därför potential att vara ett icke-giftigt och miljövänligt alternativ till de flamskyddsmedel som används idag, som i många fall är farliga för miljön och hälsan. Genom att blanda fytinsyra med olika vanligt förekommande metalljoner som är viktiga näringsämnen för kroppen kan flamskyddsegenskaperna modifieras.