Äggskal för förbättring av brandegenskaper hos trä

Äggskal för förbättring av brandegenskaper hos trä

Ny teknologi, massivträhus och stora miljöfördelar har medfört ett stort intresse för träbyggnader. Samtidigt kräver byggreglerna att konstruktionsmaterialen uppfyller ställda krav vad gäller brandegenskaper. Skyddsimpregnering av trä är en etablerad metod men det finns utmaningar vad gäller urlakning av skyddande substanser samt vad gäller toxicitet för människor och miljö. Målet med detta projekt är att förbättra brandegenskaperna hos trä genom att använda äggskal som en CaCO3-källa för biokeramiskt förstärkt trä. Syntes av kalciumfosfatbaserade material kommer att användas för mineralisering av trä och därmed ge förbättrade brandegenskaper.

Utgivare: Luleå Tekniska Universitet

Proj.nr: 321-006 | År: 2022

Författare: Edita Garskaite

Inspelning from webinariet den 18 november 2022