Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier

Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder
orsakat av termisk rusning i batterier

Syftet med detta projekt är att simulera initieringen och fortplantningen av termisk rusning i batterier med hjälp av en multifysikmodell på flera skalor och att jämföra de simulerade resultaten med experimentella data. Dessutom kommer ett kortslutningstest att modelleras. Slutligen kommer modellen att användas för att simulera förhållanden i en enkel bostad och bedöma hur snabbt kritiska förhållanden uppnås, t.ex. bestämma förhållanden där det är säkert för utrymning utan för höga koncentrationer av irriterande gaser.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 322-001 | Pågående projekt fram till: 2022-10-30

Författare: Johan Anderson