Bränder i boendemiljö slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige […]

Uppföljning och analys av brandskydd i samhället – behovsanalys & metodutveckling

Brandskyddskrav är viktiga för att säkerställa en god brandsäkerhet och en förutsättning är att kraven efterlevs. Det finns tydliga indikationer på att efterlevnaden av regler och andra krav är eftersatt, men det saknas en nationell bild av denna problematik. Denna rapport ger förslag på lämpliga metoder för att kunna följa upp hur väl vi uppfyller […]

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

Initiativet till projektet Anlagd brand togs år 2007. Anledningen var att Brandskyddsföreningen hade uppmärksammat att många bränder i byggnader är anlagda och kostar stora summor varje år. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Vad gäller skolbränder är minst hälften av dessa anlagda, ofta av ungdomar under 18 år. Skolbränder blev därför ett […]