Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Anlagda skolbränder, av i synnerhet unga brandanläggare, har ansetts vara ett problem i Sverige åtminstone sedan sekelskiftet. Under 2008-2012 genomfördes ett större forskningsprogram för att undersöka detta problem och komma med rekommendationer till åtgärder. Under forskningsprogrammets gång minskade antalet anlagda skolbränder, men sedan 2012 har antalet ökat till samma höga nivå som tidigare.

Utgivare:

Proj.nr: 201-171 | År: 2020

Författare: Margaret McNamee, Nils Johansson, Patrick van Hees

Här kan du se presentationen från resultatseminariet den 12 maj 2020.