Utveckling av ingenjörsverktyg för beräkning av flamspridning

Utveckling av ingenjörsverktyg för beräkning av flamspridning

Resultatet från arbetet med de enkla, termiska modellerna visar att de kan ge grova uppskattningar för vissa scenarier. En mer komplex, fysikalisk pyrolysmodell har även studerats inom projektet.