Vanliga material i vår hemmiljö avger vätecyanid vid brand

Vanliga material i vår hemmiljö avger vätecyanid vid brand

I ett forskningsprojekt har SP visat att vätecyanid (HCN) är ett vanligt förekommande ämne i brandgaserna. Resultaten visar att stora mängder HCN kan bildas vid underventilerade förhållanden och höga temperaturer.