Branddata önskas på alla kablar

Branddata önskas på alla kablar

Inom de flesta typer av anläggningar och konstruktioner överförs kraft och kontrollsignaler via någon typ av kablar. Störningar vid onormal påverkan inträffar ofta på kablar då de har en mycket stor sträckning i förhållande till komponenter. Komponenter är också betydligt lättare att skydda beroende på att de är så kompakta. Det är även möjligt att skydda kablar med olika anordningar men det blir då mycket kostnadskrävande.

not found

Proj.nr: 612-991 | År: 2001

Författare: Patrick van Hees, Petra Andersson