Tidig detektion i lokaler med hög takhöjd

Tidig detektion i lokaler med hög takhöjd

Det är svårt att detektera en brand i ett tidigt skede om lokalen har hög takhöjd. Ofta sätter man då detektorerna i taket. Om detektorn larmar eller inte beror sedan på detektorns känslighet och hur mycket rök som når detektorn.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 622-001 | År: 2001

Författare: Petra Andersson, Haukur Ingason