Säkrare klassificering av gods ger säkrare sprinklersystem

Säkrare klassificering av gods ger säkrare sprinklersystem

I ett varulager är det lagrade godsets brand- och släckegenskaper en viktig parameter när man dimensionerar ett sprinklersystem. Men det är en parameter som ofta är svår att bedöma. Genom att brandprova godset kan man få betydligt bättre information om godset brand- och släckegenskaper. I ett nyligen avslutat projekt har klassificeringsgränser tagits fram som överensstämmer med de kommande europareglerna för sprinklersystem.

not found

Proj.nr: 620-001 | År: 2002

Författare: Magnus Arvidson, Anders Lönnermark