Framtida brandstandarder för tåg – EU-projekt FIRESTARR

Framtida brandstandarder för tåg – EU-projekt FIRESTARR

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har deltagit i ett EU-projekt med syftet att öka brandsäkerheten i tåg och tunnelbana. Projektet har som mål att föreslå gemensamma brandkrav på Europeisk nivå för alla inredningsmaterial i en tågvagn.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 308-971 | År: 2003

Författare: Jesper Axelsson