Hur påverkar ventilationen brandspridning i kablar?

Hur påverkar ventilationen brandspridning i kablar?

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har undersökt hur forcerad ventilation kan påverka brandförloppet vid en brand i kablar. Studien har fokuserat på kablar monterade i svårtillgängliga utrymmen, t ex i horisontella eller vertikala schakt där ventilationen kan ha betydande inverkan. Datorsimuleringar har också genomförts.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 623-001 | År: 2003

Författare: Patrick van Hees, Jesper Axelsson, Per Blomqvist