Kunskap om utsläpp avgör släckinsatsen

Kunskap om utsläpp avgör släckinsatsen

Bränderna i ett batterilager i Landskrona i juli 2001 och i ett däckåtervinningsföretag i Malmö hamn i september 2001 har aktualiserat hälso- och miljöproblemen i samband med bränder. Produkter och material innehåller många olika kemiska ämnen. De brinner på olika sätt och producerar olika typer av kemiska föreningar, som hamnar i brandröken eller i släckvattnet.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 707-021 | År: 2003

Författare: Anders Lönnermark, Ida Larsson