Produktionen av vätecyanid kan simuleras med CFD

Produktionen av vätecyanid kan simuleras med CFD

Bildning och spridning av den extremt giftiga brandgasen vätecyanid (HCN) som bildas vid brand i vanligt förekommande material i vår hemmiljö, kan nu simuleras med ett beräkningsverktyg.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 321-011 | År: 2003

Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist