Unik sammanställning av 480 cisternbränder

Unik sammanställning av 480 cisternbränder

En omfattande litteraturinventering genomförts för att sammanställa information och erfarenheter från cisternbränder. Totalt har 480 bränder identifierats världen över sedan början av 50-talet vilka samlats i en databas. Från ca 30 av dessa bränder finns relativt bra information kring brandförlopp och släckinsats vilket finns summerat i rapporten.

not found

Proj.nr: 513-021 | År: 2004

Författare: Henry Persson, Anders Lönnermark