Världens största brandförsök i vägtunnel

Världens största brandförsök i vägtunnel

Efter flera omfattande tunnelbränder i Europa har SP Brandteknik på uppdrag av bland annat Brandforsk att genomföra storskaliga brandförsök i Runehamartunneln 2003.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 329-031 | År: 2004

Författare: Haukur Ingason, Anders Lönnermark