Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar (”värmekablar”) längs fasader.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 500-051 | År: 2006

Författare: Henry Persson, Petra Andersson, Heimo Tuovinen