Släckning av silobränder kräver rätt teknik

Släckning av silobränder kräver rätt teknik

Bränder i silor är generellt svårsläckta och kan utgöra svårbedömda risker för räddningstjänstens personal. För att få bättre kunskaper kring brandförlopp, detektion och släckning har SP Brandteknik utfört försök med en ”tornsilo” i modellskala.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 632-051 | År: 2006

Författare: Henry Persson, Per Blomqvist