Användningen av expanderat glas som brandskydd inom petrokemisk industri

Användningen av expanderat glas som brandskydd inom petrokemisk industri

Expanderat glas kan utgöra ett mycket effektivt brandskydd i invallningar och motsvarande utrymmen där risk för brand kan uppstå i spill av brandfarlig vara. Detta var något som tydligt framgick av de brandförsök som genomfördes vid ett seminarium som anordnades på SP-Brandteknik i Borås den 25 mars 2010 inom ramen för ett Brandforskprojekt. Vid seminariet deltog cirka 30 deltagare från bland annat industrin, räddningstjänsten och myndigheter.