Automatiska sprinklersystem i tunnlar

Automatiska sprinklersystem i tunnlar

I projektet har försök genomförts för att undersöka användbarheten av automatiska sprinklersystem i ventilerade tunnlar. Försöken har utförts i  skala 1:15 och i de totalt 28 olika försöken har ventilationshastighet, vattenflöde, värmeflöde, brandtillväxt och brandspridning varierats. Resultaten av försöken visar att avståndet mellan branden och den första sprinklern som utlöses beror i huvudsak på ventilationshastigheten. Vidare verkar det som att automatiska sprinklersystem fungerar vid låga vindhastigheter (upp till 3-4 m/s).

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 501-091 | År: 2011

Författare: Haukur Ingason, Ying Zhen Li