Fortsättningsstudie: Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Fortsättningsstudie: Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Denna rapport är en fortsättningen på en förstudie där möjligheterna studerades för att använda jonströmsmätningar som diagnostisk metod inom brandteknik, främst ISO 5660 konkalorimetern. De positiva resultaten från förstudien ledde till detta fortsättningsprojekt.