Produktion av giftiga gaser vid brand i litiumjonbatterier samt släckning av brand i litiumjonbatterier

Produktion av giftiga gaser vid brand i litiumjonbatterier samt släckning av brand i litiumjonbatterier

Batterier används idag i allt större utsträckning för många olika applikationer såsom verktyg, datorer och fordon. Batterier innehåller mycket energi och en del av dem kan, om de upphettas av t.ex. begränsad kylning, antändas under explosionsliknande former. Flera exempel på exploderande laptops kan t.ex. hittas på Youtube och ett exempel på en tragisk olycka är fallet då en hel villa brann ner och samtliga i familjen omkom i en brand orsakad av en laptop lagd på laddning i en soffa.