Släcksystem med vattendimma – en kunskapssammanställning

Släcksystem med vattendimma – en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver de senaste årens teknikutveckling inom området, redovisar erfarenheter och resultat från verifierande försök för olika tillämpningar, beskriver installationsrgler samt provningsmetoder med dess tillämpningar och ge exempel på goda såväl som dåliga erfarenheter från verkliga installationer.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 500-121 | År: 2014

Författare: Magnus Arvidsson