Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Under de senaste decennierna har forskningen kring tunnelbrand i huvudsak inriktats på design bränder och brandgaskontroll för tunnlar med längsgående luftflöden genererade av impulsfläktar i taket. Det finns en kunskapslucka när det gäller de fysiska egenskaperna hos brandinducerade takplymer (ceiling jets) vid tunnelbränder. Kunskapen kring plymer i vanliga bränder är betydligt högre. Man kan använda etablerade ekvationer för att beräkna flamhöjder, gastemperaturer och gashastigheter i plymen som en funktion av höjden och brandeffekten. Men i tunnelbränder finns det begränsat antal tillförlitliga ekvationer för att uppskatta dessa nyckelparametrar i takplymen. Resultaten från detta Brandforskprojekt kommer att ge oss ny värdefull information om, t.ex. flammalängd och strålning från röken i taket vilket är nödvändigt för att bedöma risken för brandspridning mellan fordon. Risken för brandspridning är en av de viktigaste parametrarna i dimensioneringen av brandsäkerheten i tunnlar.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 306-131 | År: 2015

Författare: Ying Zhen Li, Haukur Ingason