CFD-modellering av brandförlopp i tunnelbanevagnar under olika ventilationsförhållanden

CFD-modellering av brandförlopp i tunnelbanevagnar under olika ventilationsförhållanden

Bästa sättet att få en dimensionerande brand för en specifik vagn är att utföra fullskaliga vagnbrandprovningar vilka är väldigt kostsamma. CFD (Computational Fluid Dynamics) modellering kan vara ett bra alternativ för att minska kostnaderna och möjliggör parameterstudier efter det att modellen har blivit tillräckligt testad. I projektet simulerades en fullskalig transportbrandprovning och resultaten jämfördes med testdata. Det visade att både modellen med enkel tändning och kinetiska pyrolys-modellen lyckas till stor del i att förutsäga brandutvecklingen i vagnen. Vidare undersöktes även effekterna av ventilation och tunnelstruktur på brandutveckling i vagnarna. Resultaten visar bland annat effekten av tunnelväggar nästan inte har någon påverkan på brandförloppet i vagnen.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 400-131 | År: 2015

Författare: Ying Zhen Li