Mätning av brandens miljö påverkan

Mätning av brandens miljö påverkan

flesta personal vid incidenthantering har inte utbildning och expertis för att förstå miljökonsekvenserna av deras fältverksamhet. Fire Impact-verktyget har utvecklats för att utbilda respondenter om de miljöpåverkan som är resultatet av deras handlingar. En process utvecklades där miljöfördelar och nackdelar med brandskyddssystem kan analyseras.

Utgivare: RISE

År: 2019

Författare: Francine Amon, Jonatan Gehandler, Robert Jansson McNamee, Margaret McNamee, Azra Vilic

För att beställa verktyget ”fire impact tool, kontakta oss på info@brandforsk.se