Beräkning av brandens miljöpåverkan

Beräkning av brandens miljöpåverkan

Med hjälp av tidigare forskning om bränders miljöpåverkan, kompletterat med ytterligare
studier i det här projektet, har forskargruppen tagit fram ett beräkningsverktyg som kan stödja räddningstjänsten i deras beslut om släckmetod så att hänsyn till miljön kan tas. Detta arbete ledde vidare till att forskargruppen fick i uppdrag av MSB att utforma en kurs för räddnings-tjänsten, som idag används i Sverige. Så idag kan räddningstjänsten välja släckmetod med hänsyn till miljön. 

Även andra länder har visat intresse för detta och vill tillämpa metoden även hos sig.  

Utgivare: RISE

År: 2019

Författare: Francine Amon, Jonatan Gehandler, Robert Jansson McNamee, Margaret McNamee, Azra Vilic

Verktyget ”fire impact tool, kan laddas ner från RISEs Diva-portalen