Användandet av självlärande algoritmer inom brandområdet – Litteraturstudie och praktiska exempel

Användandet av självlärande algoritmer inom brandområdet – Litteraturstudie och praktiska exempel

Maskininlärning (ML) är ett delområde i det som brukar nämnas Artificiell Intelligens (AI) där man tränar en modell att återskapa vissa regler för hur ett fenomen beter sig. Vi ser att potentialen är mycket stor att använda ML inom brandområdet då brandfenomen ofta är mycket komplexa med fysik som ibland spänner över många olika tidsskalor. ML gör det möjligt att skapa en förenklad modell även kallad surrogatmodell av verkligheten som gör det möjligt att prediktera ett visst utfall utifrån de parametrar som man känner som också ligger inom den domän där man tränat modellen. Det är alltså oftast inte möjligt att extrapolera resultat från en tränad modell utan den måste ha sett liknande utfall tidigare.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 320-006 | År: 2021

Författare: Johan Andersson

Inspelning från webinariet den 2 juni 2021