Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Sedan 2000-talets början har sprinkler installerats i ett större antal svenska kyrkor och
andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Med ”sprinkler” avses här både traditionella sprinklersystem och mer moderna vattendimsystem. Erfarenheterna från installationen av sprinklersystem i nio träkyrkor som genomfördes åren 2004 – 2006 dokumenterades i
“An overview of fire protection of Swedish wooden churches, Brandforsk project 500‑061”.
En slutsats är att installationerna är diskreta och väl utförda men att flera av dem är relativt komplexa. Det riskerar att göra systemen underhållskrävande vilket kräver tid, utbildning och engagemang från anläggningsskötaren. Lämpligheten och val av frysskyddsmedel var en frågeställning som kom upp eftersom systemen blir komplicerade och det finns risk att vissa frysskyddsmedel skadar känsliga ytor om läckage uppstår.

Utgivare: RISE

Proj.nr: 323-010 | År: 2024

Författare: Magnus Arvidson, Emil Egeltoft, Tomas Godby

Inspelning från webinariet den 9 februari 2024