Säkerhet i masstransportsystem, METRO

Säkerhet i masstransportsystem, METRO

METRO var ett svenskt forskningsprojekt om brand- och explosionssäkerhet i undermarksanläggningar för spårtrafik. Projektet fokuserade på både tunnlar och stationer under mark. Det var ett multidisciplinärt projekt där forskare och doktorander från nio organisationer samverkade med praktiker för att tillsammans höja säkerheten i framtidens masstransportsystem under mark. METRO startades i december 2009 och avslutades i december 2012. Det övergripande målet med projektet var att ta fram ny kunskap/information som leder till ökad säkerhet för passagerare, personal och räddningstjänst i händelse av brand eller terroristattentat i undermarksanläggningar för spårtrafik.

Se film från försöken i Arvika.
Läs artikel från ”NyTeknik, 2011-09-19”