Dimensionerande bränder från fältmodeller

Dimensionerande bränder från fältmodeller

Nyligen genomfördes på SP ett projekt som undersökte möjligheten att använda zonmodeller för att skapa dimensionerande bränder. Utgångspunkten var att man använder data från småskaliga brandprovningar på ytskikten och sedan kör en simulering av en rumsbrand med flamspridning i zonmodellen.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 323-021 | År: 2004

Författare: Jesper Axelsson, Tommy Hertzberg, Cecile Cohe