Vattenbaserade släcksystem kan vara ett alternativ till koldioxidsystem i stora fartygsmaskinrum

Vattenbaserade släcksystem kan vara ett alternativ till koldioxidsystem i stora fartygsmaskinrum

Normalt används koldioxidsystem som släcksystem i stora fartygsmaskinrum. Under senare år har de dock blivit allt mer ifrågasatta, p g a höga personsäkerhetsrisker och av miljöskäl. Många har menat att vattenbaserade släcksystem skulle kunna vara ett bättre alternativ.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 400-041 | År: 2005

Författare: Haukur Ingason, Magnus Arvidson