Brand- och rökspridning i stora industri- och produktionslokaler

Brand- och rökspridning i stora industri- och produktionslokaler

Bränder i lager är ett viktigt problem eftersom konsekvenserna kan bli mycket stora. I detta projekt studeras brandspridning bortom initialbranden i konventionell pallställslagring och fristapling av pallar i stora industrilokaler.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 630-021 | År: 2006

Författare: Haukur Ingason, Anders Lönnermark