Dimensionerande bränder i tåg och bussar

Dimensionerande bränder i tåg och bussar

Vid dimensionering av nödutgångar och av brandskydd används så kallade dimensionerande bränder. Dessa är ett mått på vilken brandutveckling som kan förväntas vid ett brandtillbud. I detta projekt har vi studerat hur man kan bestämma dimensionerande bränder för tåg, bussar och liknande fordon. Fokus har legat på den förväntade brandutvecklingen fram till övertändning.