Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Genom forskningsprojektet (METRO) utvecklas bättre kunskap om hur tunnelbane- eller pendeltågsvagnar brinner. Genomförda fullskaleförsök i en tunnel visar att i värsta fall kan brandeffekten bli uppemot 80 MW från en vagn på ett fåtal minuter. På uppdrag av Brandforsk och som en del av METRO projektet, genomförde SP laboratorieförsök där det bl.a. studerades hur mycket brännbart material som behövs i närområdet av tändkällan för att branden skall gå till övertändning.  

Läs artikel från NyTeknik, september 2011