Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellskaleförsök

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellskaleförsök

Brandgaser är ofta det som i första hand påverkar människor vid brandsituationer. Idag förekommer flera olika metoder för förhindra brandgaser att spridas via ventilationssystem i byggnader. Exempel på dessa är olika former av brandspjäll eller metoder med fläktar i drift. I handböcker har en metod med att placera tilluftsdonen lågt föreslagits. Projektets syfte är att med inledande modellskaleförsök och beräkningar studera om det går att utforma ventilationssystem med lågt sittande don på ett sådant sätt att närliggande brandceller inte drabbas utan att använda spjäll. De parametrar som främst studerats är temperatur och sotinnehåll i de spridda brandgaserna.

Utgivare: RISE, SP, Brandskyddslaget

Proj.nr: 305-131 | År: 2014

Författare: Hans Nyman, Haukur Ingason