Inertering av siloanläggningar

Inertering av siloanläggningar

Större silor bör förberedas för gasinmatning – Tidigare projekt kring släckning av bränder i silor i kombination med praktiska erfarenheter från verkliga bränder har visat att inertering med kvävgas som matas in nära silons botten är en mycket lämplig släckmetodik. Detta innebär att syret succesivt trängs undan och på så sätt dämpar en pågående glödbrand så att en tömning av silon kan göras på ett kontrollerat och säkert sätt. Syftet med detta projekt har varit att utreda hur kvävgasen skall föras in in en silo för att uppnå optimal gasfördelning och på så sätt skerställa att hela siloinnehållet inerteras.

Utgivare: RISE, SP

Proj.nr: 602-071 | År: 2009

Författare: Henry Persson, Per Blomqvist, Heimo Tuovinen